Egészségtudomány, Egyetem

  Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
   
  A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar küldetésének tekinti magasan képzett oktató gárdával, elkötelezett munkatársaival, korszerű, gyakorlatias képzésével és komoly nemzetközi kapcsolataival minőségi oktatás biztosítását, amely lehetővé teszi a munkaerő piacon a magas szintű megfelelést végzettjei számára. A Gyógyszerész tudományi Kar oktatási tevékenysége, illetve kínálata átfogja a gyógyszerészet területét érintő valamennyi képzési szintet: a gyógyszerészképzést, szakgyógyszerészképzést, PhD képzést, valamint gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzést.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi kar
   
  A Pécsi Tudományegyetem oktatási és tudományos bázisán, a gyógyszerészeti szakintézetek megalakulásával, a Dunántúl egyetlen gyógyszerészképző helyeként, 2000. szeptemberében indult meg az oktatás. A Gyógyszerész tudományi Szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság(MAB) 2006-ban akkreditálta. A MAB megállapította: „A pécsi gyógyszerészképzés minden vonatkozásban megfelel a képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek. A jelentős számú, tudományos minősítéssel rendelkező oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka annak, hogy európai összehasonlításban is kiváló felkészültségű gyógyszerészeket képeznek.” A szak hallgatói jelenleg az Általános Orvostudományi Kar keretében végzik tanulmányaikat. A gyógyszerész-tudományi Szak önálló Karrá alakulása folyamatban van.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pécsi Orvostudományi Egyetemen az egészségügyi főiskola
   
  A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az egészségügyi főiskolai képzés a Szociális és Egészségügyi Miniszter 1989. augusztus 18-i keltezésű Alapító Okirata alapján 1990. szeptember 1-jén indult a Minisztérium, a POTE, valamint Somogy, Zala és Vas megyék vezetőinek közös előkészítő munkáját követően.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
   
  A Debreceni Egyetemen a gyógyszerészképzés szervezetének kialakítását Mezey Géza professzor úr 1995-ben kezdte meg, amelynek eredményeként 1996-ban sikerrel elindult az első évfolyam oktatása a gyógyszerészképzés területén. A Gyógyszerész tudományi Intézet létrehozásához (2001) és annak felépítéséhez nélkülözhetetlen volt az akkori Debreceni Orvostudományi Egyetem és a Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetésének kiemelkedő együttműködése, erőfeszítése, és folyamatos támogatása, amelyek munkatársainak aktív segítsége nélkül a Gyógyszerész tudományi Kar a jelenlegi formájában, nem jöhetett volna létre.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Testnevelési Egyetem
   
  A Magyar Testnevelési Egyetem életre hívásának gondolata már a századfordulón felmerült, de a konkrét előkészületek csak az 1920-as évek elején kezdődtek, majd alapítónk, Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán az első tanév ünnepélyes megnyitására 1925 novemberében került sor.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semmelweis Egyetem
   
  A gyógyszerészek az egészségügy legmélyrehatóbb molekuláris ismeretekkel rendelkező szakemberei, a betegek és hozzátartozóik egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk tanácsért. A budapesti gyógyszerészképzés az „universitas” szellem megtestesítője, a hallgatók két egyetem három karán tanulnak. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerész tudományi karán kívül a diákok több természettudományos tárgyat az ELTE Természettudományi Karán hallgatnak, számos biomedicinális tárgyat pedig a SE Általános Orvostudományi Kara oktat. Az öt éves gyógyszerészképzés után a legjobb hallgatók előszeretettel választják a PhD képzést, melyben a kutatómunka és tanulás egyesül.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document