Hallgatói Önkormányzatok

  Hallgatói Önkormányzat
   
  A Hallgatói Önkormányzat tagja minden egyetemi polgár, azonban mára a HÖK kifejezés alatt általában a Hallgatói Önkormányzat megválasztott testületét, vagyis a választmányt értjük. A HÖK az egyetemen található érdek képviseleti szervezeti egység, amelyet hallgatók irányítanak. Hallgatói önkormányzatok országszerte minden felsőfokú intézményben megtalálhatóak.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Egyetem Hallgatói Önkormányzat
   
  A Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) az Egyetem hallgatóinak a Felsőoktatási törvény (Ftv.) alapján a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott, demokratikus elven működő érdek képviseleti szervezete, amely kizárólagosan gyakorolja a hallgatói jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi, kari szabályzatokban, határozatokban ráruházott hatásköröket. A HÖK tevékenysége a hallgatókat érintő minden kérdésre kiterjed.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  WSUF hallgatói önkormányzat
   
  A WSUF hallgatói önkormányzata sokkal magasabb célt tűzött ki maga elé, minthogy csupán a hallgatói önkormányzatokra vonatkozó előírásoknak eleget tegyen. Ahogyan a WSUF, így a WSUF HÖK is a lehető legmagasabb színvonalú munka és olyan különleges programok és hallgatói élet szervezése mellett tette le voksát, melynek kapcsán mind a hallgatók, mind pedig az intézmény profitálhat. A HÖK nem csupán a hallgatói élet motorja kíván lenni az iskolában, hanem olyan összetartó közösséget igyekszik építeni a hallgatókból, mely nem csak az iskola falain belül, hanem azokat elhagyva is aktív marad, s öregbíti az intézmény jó hírnevét.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működése
   
  Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legitim működését az EHÖK Küldöttgyűlése által elfogadott és az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott Alapszabály biztosítja. Az EHÖK döntéshozó szerve a Küldöttgyűlése, mely a következő módon épül fel. Tagjai a Kari Hallgatói Önkormányzatok elnökei, az alelnök illetve az elnök. A Küldöttgyűlés általában 3 hetente, de legfeljebb havonta ülésezik.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzata
   
  A Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) az Egyetem hallgatóinak a Felsőoktatási törvény (Ftv.) alapján a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott, demokratikus elven működő érdek képviseleti szervezete, amely kizárólagosan gyakorolja a hallgatói jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi, kari szabályzatokban, határozatokban ráruházott hatásköröket. A HÖK tevékenysége a hallgatókat érintő minden kérdésre kiterjed.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EHÖK Pécs
   
  Az egyetemi HÖK az a szervezet, amely hallgatói érdekeid képviseletével és védelmével foglalkozik a kari vezetéssel folytatott közös munkája során. Emellett ez az a közösség, amelyhez felmerülő problémáiddal és ötleteiddel egyaránt bizalommal fordulhatsz tanulmányaid teljes időtartama alatt. Az érdekvédelem mellet hallgatói szervezetek kiemelt hangsúlyt fektetnek a karok tudományos-, és kulturális tevékenységeinek, rendezvényeinek támogatására, illetve programjaik és a kari klubjaikon keresztül a hallgatói szabadidőd tartalmas eltöltésére kínálnak lehetőségeket számodra. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egy olyan szervezet, amely a részönkormányzatokkal együtt, azokat összefogva az egyetem hallgatóinak érdekképviseletével és a hallgatói jogok védelmével foglalkozik.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document