Magyar Egyetemek

  Budapesti Corvinus Egyetem
   
  A Budapesti Corvinus Egyetem ugyan nevében fiatal, tradícióiban, oktatási és kutatási eredményeiben azonban annál jelentősebb intézménye a magyar felsőoktatásnak. Az elmúlt fél évtized integrációs folyamatának eredményeként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, valamint az Államigazgatási Főiskola összeolvadása történt meg 2000-ben, amely intézményhez 2003. szeptemberétől csatlakoztak a másfél évszázados múltra visszatekintő, egykori Kertészeti- és Élelmiszer ipari Egyetem karai.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eötvös Lóránd Tudományegyetem
   
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan működő, s egyben legnagyobb egyeteme. A magyar felsőoktatás egyidős Európa hasonló régiójának egyetemi intézményeivel. A magyar fővárosban az első egyetemet 1395-ben Zsigmond király alapította, de ez az egyetem két évtizedes működés után megszűnt.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pannon Egyetem
   
  A Pannon Egyetem az elmúlt évek vonatkozásában lendületes előrelépést tudhat maga mögött: új karok létesültek, új szakok indultak, a képzési formák nagyban átalakultak. Ma élő és az élettelen természettudományok, a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a műszaki tudományok, a mezőgazdasági tudományok és a közgazdasági tudomány széles spektrumát műveljük.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Szegedi Tudományegyetem
   
  A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pécsi Tudományegyetem
   
  A pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy Lajos királyunk a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte. Egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött a Pécsi Tudományegyetem, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Színház- És Filmművészeti Egyetem
   
  Az egyetem oktatási célja, hogy elméleti és gyakorlati tanítással segítse kibontakozni a hallgatók tehetségét, alkotó képességét, művészi egyéniségét, s ehhez olyan szakmai és szellemi műhelymunkát teremtsen, amelyet magas rangú hivatástudat, humanista erkölcsi felfogás jellemez, s amely az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismerését és közvetítését szolgálja. Feladatunknak tekintjük, hogy hallgatóink elsajátítsák a művészi ábrázolás korszerű kifejezési eszközeit és technikáit.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Szent István Egyetem
   
  A Szent István Egyetem (SZIE) a felsőoktatási intézmények integrációs programjának részeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az Állatorvos-tudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszer ipari Egyetem, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, valamint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola szervezeti integrációjával 2000. január 1-jén jött létre.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nyugat-magyarországi Egyetem
   
  A Nyugat-magyarországi Egyetem tíz karral rendelkező, országos és regionális szerepű, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási és kutatási központja. A soproni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetem és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola egyesülésével jött létre 2008. január 1-jén. Az egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kaposvári Egyetem
   
  A Kaposvári Egyetem az ország egyik legfiatalabb egyeteme, és legszebb campusa. Modern korunk magyar építészeinek kiemelkedő egyéniségei, többek között Makovecz Imre, Ekler Dezső, Pintér Béla, Bachman Zoltán, Lőrincz Ferenc, Töreky Dezső gazdagították az egyetemet maradandó szépségű, hallgatónak-oktatónak sok örömöt okozó, kellemes külső és belső környezetet nyújtó épületekkel, parkokkal.Az intézmény, mint szolgáltató egyetem nagy figyelmet fordít arra is, hogy az egyetemi polgárok (a hallgatók, az intézmény oktatói, kutatói és dolgozói) valóban otthon érezzék magukat és tanulmányaikat, munkájukat a lehető legjobb körülmények között végezhessék. A Kaposvári Egyetem valóban különleges hely! Szörfözzön bátran honlapunkon, ismerkedjen meg a karok és a különböző szervezeti egységeink oldalaival. Bízom benne, hogy a szörfözés után kellő információval fog rendelkezni intézményünkről és hamarosan üdvözölhetjük Önt a Kaposvári Egyetem polgárai között.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Károli Gáspár Református Egyetem, Szent István Egyetem Károli Tanítóképző KRE - Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óbudai Egyetem - Tehetség. Siker. Közösség Színház- és Filmművészeti Egyetem Debreceni Egyetem Informatikai Kar Pécsi Tudomány Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Gólyabál Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Óbudai Egyetem - RKK KÖM felvételi film Egyetem madártávlatból Selye János Egyetem Óbudai Egyetem KGK Debreceni Egyetem Medikus Gólyatábor Debreceni Egyetem Budapesti Műszaki Egyetem Welcome to Semmelweis University Bemutatjuk a Semmelweis Egyetem Debreceni egyetem TEK Gólyabál Bécsi Keringő Pannon Egyetem Mérnöki Kar Diplomátadó Ünnepély Óbudai Egyetem - Gólyatábor Pannon Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem
336
Untitled Document