Művészeti Egyetem

  Művészeti Kar
   
  A pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen felsőfokú zenei és képzőművészeti képzést integráltan folytató központja. A Művészeti Kar a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó magasfokú oktatás egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is - a művészeti doktori képzést. Képzéseinkben helyet kapnak a korszakot meghatározó, művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás programjai is. A kar hatszáz növendékével, nyolcvan oktatójával a város, a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai a régió, az ország és Európa művészeti eseményeinek.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
   
  A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a művészeti anatómia oktatása nagyon régi hagyományokkal rendelkezik. Már a múlt század végén Székely Bertalan korszerű módszertant vezetett be az ember és az állat anatómiai oktatásában azzal, hogy nem statikusan, hanem mozgásban vizsgálta meg elsősorban az emberi testet és a lovat. Könyvtárunk számtalan vázlatát, rajzát, valamint teljes módszertanát megőrizte.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Művészettörténeti Tanszék
   
  A művészettörténet a művésznövendékek elméleti képzésének legfontosabb stúdiumát, a művészetben való tájékozódás és ismeretszerzés bázisát alkotja. Az egyetem hallgatói teljes tanulmányi idejük alatt, azaz tíz szemeszteren keresztül tanulnak művészettörténetet. Az oktatási program átfogó jellegű; célja, hogy a diákok a művészet kezdetétől napjainkig szisztematikus áttekintést kapjanak az egyes korszakok legfontosabb művészeti folyamatairól, alkotóiról és stílustörekvéseiről.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék
   
  A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén a Képzőművész restaurátor szakirányon festő-, faszobrász- és kőszobrász-restaurátor művészeket képeznek, az Iparművész restaurátor szakirányon pedig öt specializáción (fa-bútor, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és szilikát restaurátor) szerezhető diploma. A tanszék célja a hallgatók felkészítése önálló restaurátori tevékenységre és kutatómunkára, valamint ezek professzionális dokumentálására. Az oktatás elsődleges szempontja a speciális művészeti és szakmai felkészítés, a szakterületek sokrétű – szakmai, műemléki és múzeumi – feladatának ismertetése, az alkalmazott művészi és technológiai eljárások elsajátítása. A tanszéki mikroszkópos laboratórium a természettudományos vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére, az ismeretek képi-számítógépes feldolgozására szolgál, valamint lehetőséget nyújt a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatásra és kutatómunkára.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Magyar Képzőművészeti Egyetem
   
  A Látványtervező Tanszék képzése azt az egyetemes színházművészetben és mozgóképes művészetekben egyre erőteljesebben kirajzolódó tendenciát követi, amely szerint a komplex előadó-művészeti látványvilág megteremtése – vagyis a díszletek és jelmezek megalkotása – egységes foglalatban értelmezendő, s nemritkán egyazon művész kompetenciája. A Tanszék célja, hogy – az életszerűség alapvető követelményének szem előtt tartásával – a színházi vagy mozgóképes munkafolyamatba szervesen beilleszkedni tudó, de szuverén művészi szemlélettel és gondolkodással alkotó tervezőket neveljen.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document