Vallástudomány, Egyetem

    Pázmány Péter Katolikus Egyetem
     
    A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara 1635 - Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által történt megalapítása óta folyamatosan végzi oktató és kutató munkáját a katolikus teológia elmélyült, magas szintű művelésével és átadásával. A teológia elnevezés Istenről való beszédet jelent, amely a teremtett világra és az isteni kinyilatkoztatásra reflektálva fejti ki álláspontját. A katolikus teológia mint szenttudomány, nemcsak a kinyilatkoztatásból felismert igazságok logikus kifejtésére törekszik, hanem szorosan kötődik az egyházi Tanítóhivatalhoz. A Karunkon folyó különböző képzések és szakok sajátos célja, hogy hallgatóink a kinyilatkoztatásból származó teljes katolikus tanítást - saját hitük alapjait, összefüggéseit, kérdéseit - mértékadó módon, rendszerezett formában megismerjék, és mindezt lelki életük számára is - egyéni és közösségük javára - tudják hasznosítani.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document